Grafolog Sądowy mgr Agnieszka Rapak
Tel. 604 112 788
Laboratorium Grafologiczne Ekspertyzy pisma ręcznego i dokumentów

Grafolog, doradca d.s. RODO mgr Agnieszka Rapak

Grafonet Sp. z o. o. specjalizuje się w wykonywaniu badań dokumentów, pisma ręcznego oraz przygotowaniu dokumentacji RODO i szkoleniach z tego zakresu.

Zakres działalności:

RODO:

Badania grafologiczne:

  • badania identyfikacyjne podpisów skróconych, pełnobrzmiących, paraf, monogramów
  • badania testamentów
  • badania umów i innych dokumentów
  • badania anonimów
  • badania psychografologiczne

Zlecone badania pismoznawcze pomagają:

  • podjąć decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie
  • uzyskać dowód lub informację o dowodzie do wykorzystania w sądzie
  • polubownie rozstrzygnąć sprawę

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie, tel. 604 112 788.

Mamy możliwość zrealizować zlecenia z całego kraju, ponieważ materiały można przesłać do nas listownie bądź e-mailem.

Gwarantujemy całkowitą poufność informacji.

 

Biuro Wrocław: ul. Augustowska 88/13

Biuro Zgorzelec: ul. Tuwima 20/1

Adres korespondencyjny: Grafonet Sp. z o. o. Agnieszka Rapak, ul. Tuwima 20/1, 59-900 Zgorzelec

O badaniach grafologicznych w skrócie

Ekspertyza dokumentów uchodzi za najstarszą dziedzinę spośród technik identyfikacji kryminalistycznej. Bazuje na stwierdzeniu, że nasze pismo jest silnie zindywidualizowane i właściwe tylko dla jednej wybranej jednostki. Indywidualność grafizmu jest rezultatem procesu personalizacji nawyku pisarskiego, który polega na utrwaleniu się osobniczych odstępstw od wzorca kaligraficznego. Grafolog poddaje wnikliwej analizie właśnie te elementy grafizmu, zwane cechami dystynktywnymi, by stwierdzić czy dany tekst bądź podpis został nakreślony przez wskazaną osobę.

W skrócie o grafologu, mgr Agnieszce Rapak:

Jestem dyplomowanym grafologiem, pracującym jako biegły sądowy oraz doradcą d.s. wdrożenia RODO. W swojej praktyce zawodowej wykonałam setki ekspertyz grafologicznych i spędziłam ponad 1 000 godzin na prowadzeniu szkoleń z zakresu badań pisma ręcznego. Praca z dokumentami i pismem ręcznym jest moim zawodem, zgodnym z wykształceniem. Jest również pasją, którą rozwijam od 1997 roku.

Więcej informacji o mnie znajdziecie Państwo na stronie: https://grafonet.pl/nasza-dzialalnosc-grafologiczna