Tel. 604 112 788
Centrum Szkoleniowe Ekspertyza Dokumentów

Grafolog Wrocław | Dolny Śląsk & online

Grafonet Sp. z o. o. specjalizuje się w wykonywaniu EKSPERTYZ GRAFOLOGICZNYCH oraz COACHINGU. Działamy we Wrocławiu, na terenie Dolnego Śląska jak również w całym kraju - online.

Na Państwa zlecenie Grafolog wykona:

 • badanie identyfikacyjne podpisów skróconych, pełnobrzmiących, paraf, monogramów
 • badanie testamentów
 • badanie umów i innych dokumentów
 • badanie anonimów
 • badanie psychografologiczne

Ekspertyzy wykonane przez Grafologa pomogą Państwu:

 • podjąć decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie
 • uzyskać dowód lub informację o dowodzie do wykorzystania w sądzie
 • polubownie rozstrzygnąć sprawę

Zadzwoń i umów spotkanie

 • Wrocław,
 • Zgorzelec, ul. Tuwima 20/1*

*Uwaga: ze względu na pracę w różnych lokalizacjach, konieczne jest wcześniejsze zarezerwowanie terminu spotkania.

---------------------

Mamy możliwość zrealizować zlecenia z całego kraju, ponieważ materiały można przesłać do nas listownie bądź e-mailem.

Gwarantujemy całkowitą poufność danych.

 • O badaniach grafologicznych w skrócie

Ekspertyza dokumentów uchodzi za najstarszą dziedzinę spośród technik identyfikacji kryminalistycznej. Bazuje na stwierdzeniu, że nasze pismo jest silnie zindywidualizowane i właściwe tylko dla jednej wybranej jednostki. Indywidualność grafizmu jest rezultatem procesu personalizacji nawyku pisarskiego, który polega na utrwaleniu się osobniczych odstępstw od wzorca kaligraficznego. Grafolog poddaje wnikliwej analizie właśnie te elementy grafizmu, zwane cechami dystynktywnymi, by stwierdzić czy dany tekst bądź podpis został nakreślony przez wskazaną osobę.

Pismo jest tak niepowtarzalne jak odcisk linii papilarnych.

 • W skrócie o grafologu, mgr Agnieszce Rapak:

Jest dyplomowanym grafologiem, wykonującym ekspertyzy dla Sądów i Prokuratury. W swojej praktyce zawodowej wykonała setki ekspertyz grafologicznych i spędziła ponad 1 000 godzin na prowadzeniu szkoleń z zakresu badań pisma ręcznego dla firm oraz instytucji państwowych. Praca z dokumentami i pismem ręcznym zgodna jest z jej wykształceniem. Wielokrotnie uczestniczyła w postępowaniach sądowch jako biegły ekspert sądowy. Systematycznie bierze udział w konferencjach naukowych, dotyczących pracy biegłego oraz rozwoju badań grafologicznych. Obecnie wpisana na listę biegłych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

 • Zadzwoń do grafologa

Więcej o zamówieniu ekspertyzy grafologicznej: https://grafonet.pl/ekspertyzy-grafologiczne