Grafolog Sądowy mgr Agnieszka Rapak
Tel. 604 112 788
Wdrożenia procedur RODO Ekspertyza Dokumentów

Grafolog Wrocław | RODO wdrożenia

Grafonet Sp. z o. o. specjalizuje się w wykonywaniu badań grafologicznych oraz wdrażaniu Rodo i szkoleniach z tego zakresu, czyli ochronie danych osobowych. Działamy przede wszytkim we Wrocławiu oraz na terenie Dolnego Śląska.

Zakres działalności:

RODO

  • przygotowanie dokumentacji dla przedsiębiorstw zgodnie z wymogami Rodo
  • przystosowanie monitoringu do przepisów o ochronie danych osobowych
  • przystosowanie stron www, sklepów internetowych do nowych przepisów
  • przystosowanie wysyłki newslettera do Rodo
  • szkolenia dla personelu z zasad ochrony danych osobowych
  • sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych
  • więcej na: https://grafonet.pl/rodo-wdrozenia-zgorzelec

Grafolog - badania grafologiczne

Grafolog - zlecone badania pomagają:

  • podjąć decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie
  • uzyskać dowód lub informację o dowodzie do wykorzystania w sądzie
  • polubownie rozstrzygnąć sprawę

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie, tel. 604 112 788.

Mamy możliwość zrealizować zlecenia z całego kraju, ponieważ materiały można przesłać do nas listownie bądź e-mailem.

Gwarantujemy całkowitą poufność danych.

Kontakt Wrocław: ul. Porębska 16 lub na życzenie spotkanie w centrum Wrocławia - tylko w czwartki

Biuro Zgorzelec: ul. Tuwima 20/1

Adres korespondencyjny: Grafonet Sp. z o. o. Agnieszka Rapak, ul. Tuwima 20/1, 59-900 Zgorzelec

O badaniach grafologicznych w skrócie

Ekspertyza dokumentów uchodzi za najstarszą dziedzinę spośród technik identyfikacji kryminalistycznej. Bazuje na stwierdzeniu, że nasze pismo jest silnie zindywidualizowane i właściwe tylko dla jednej wybranej jednostki. Indywidualność grafizmu jest rezultatem procesu personalizacji nawyku pisarskiego, który polega na utrwaleniu się osobniczych odstępstw od wzorca kaligraficznego. Grafolog poddaje wnikliwej analizie właśnie te elementy grafizmu, zwane cechami dystynktywnymi, by stwierdzić czy dany tekst bądź podpis został nakreślony przez wskazaną osobę.

W skrócie o grafologu, mgr Agnieszce Rapak:

Jest dyplomowanym grafologiem, pracującym jako biegły sądowy oraz konsultant ds. wdrażania RODO. W swojej praktyce zawodowej wykonała setki ekspertyz grafologicznych i spędziła ponad 1 000 godzin na prowadzeniu szkoleń z zakresu badań pisma ręcznego. Praca z dokumentami i pismem ręcznym jest jej zawodem, zgodnym z wykształceniem. Jest również pasją, którą rozwija od 1997 roku.

Więcej informacji o grafologu i doradcy Rodo znajdziecie Państwo na stronie: https://grafonet.pl/nasza-dzialalnosc-grafologiczna