Tel. 604 112 788
Centrum Szkoleniowe Ekspertyza Dokumentów

Ekspertyzy grafologiczne (zamówienie)

  • Dostarczenie materiałów badawczych:

Materiały dostarczamy osobiście lub drogą korespondenycjną (Poczta Polska, firmy kurierskie). W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość dostarczenia dokumentów elektronicznie poprzez e-mail w formacie jpg, rozdzielczość 400 dpi.

  • Przesłać oryginał czy kopię?

Jeśli jest to tylko możliwe do badań przekazujemy oryginał dokumentu.W innych przypadkach, przesyłamy kopie (skany 400 dpi, kserokopie) ale należy pamiętać, że brak oryginału dokumentu wpływa na zakres możliwości badań oraz wnioskowania kategorycznego. 

  • Koszt badań:

Koszt ekspertyzy zleży od specyfikacji zlecenia i wynosi zwykle 500 zł. - 700 zł.

  • Badania grafologiczne pomogą Państwu:

Podjąć decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.

Uzyskać dowód lub informację o dowodzie do wykorzystania w sądzie.

Polubownie rozstrzygnąć sprawę.

  • Metoda badań:

Ekspertyzy pismoznawcze tworzone są w oparciu o metodę badań graficzno - porównawczą, która należy w tej chwili do najskuteczniejszych.

Ekspertyzy z zakresu kryminalistycznych badań pisma ręcznego zawierają graficzne uzasadnienie wniosków i mogą być wykorzystane do celów prywatnych, detektywistycznych lub sądowych.

  • Kwalifikacje eksperta:

Badania wykonuje biegły z zakresu kryminalistycznych badań pisma ręcznego.

Skontaktuj się z grafologiem - tel. 604 112 788

Konsultacje: Wrocław - Zgorzelec

  • Wrocław: ul. W. Stwosza 16
  • Adres korespondencyjny: Grafonet Sp. z o. o. Agnieszka Rapak, ul. Tuwima 20/1, 59-900 Zgorzelec

Gwarantujemy całkowitą poufność danych.