Tel. 604 112 788
Centrum Szkoleniowe Ekspertyza Dokumentów

Zapraszamy na szkolenie z grafologii:

Autentyczność podpisów i dokumentów - wykrywanie fałszerstw

Cel szkolenia: zdobycie umiejętności wykrywania cech świadczących o fałszerstwie podpisów oraz dokumentów, zapoznanie z zasadami postępowania w przypadku podejrzenia fałszerstwa oraz procedurami służącymi ujawnieniu fałszerstwa

Szkolenie przeznaczone dla: osób odpowiedzialnych za przyjmowanie i weryfikację dokumentów, pracowników banków, urzędów, biur kredytowych, policjantów, prawników itp.

Program:

 • Podstawy identyfikacji człowieka na podstawie rękopisu
 • Podpisy i ich rodzaje
 • Metody fałszowania podpisów
 • Cechy podpisów sfałszowanych
 • Specyfika badań paraf i podpisów skróconych
 • Rodzaje i techniki fałszerstw dokumentów
 • Kserokopia dokumentu – zagrożenia
 • Metody badawcze stosowane w kryminalistycznych badaniach pisma i podpisów
 • Omówienie katalogu cech pisma ręcznego stosowanego w badaniach
 • Dobór materiału porównawczego
 • Wpływ czynników egzogennych i endogennych na grafizm
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia lub ujawnienia fałszerstwa
 • Fałszerstwo dokumentu w świetle prawa
 • Grafologia - cechy osobowości a  pismo
 • Część praktyczna - analiza podpisów sfałszowanych

Opcjonalne poszerzenie programu szkolenia:

 • Typy pisma i ich znaczenie w psychologii
 • Wybór środka piszącego – co mówi o piszącym
 • Podpisy in blanco
 • Pieczątki i pieczęcie
 • Pismo patologiczne
 • Możliwości określania wieku pisma i podpisu
 • Elementy pisma fałszerzy w piśmie i podpisach nieautentycznych
 • Bazgroły konferencyjne - co mówią o nas
 • Fałszerstwo dowodu osobistego

Prowadzący: biegły z zakresu kryminalistycznych badań pisma ręcznego i psychologii pisma, wykonujący ekspertyzy dla organów ścigania oraz sądów, wieloletni praktyk i wykładowca grafologii.

Miejsce szkolenia: w siedzibie Zamawiającego (np. Warszawa, Poznań, Łódź itd.) lub Wrocław

Czas szkolenia: jeden dzień

Koszt: do ustalenia

Zapraszamy do kontaktu!  Agnieszka Rapak - tel. 604 112 788

Zapraszamy również na szkolenia z zakresu:

 • Autentyczność dokumentów
 • Badanie podpisów - cechy fałszerstwa podpisów
 • Grafologia I i II stopień
 • Grafologia w rekrutacji
 • Grafologia kryminalistyczna
 • Patologia pisma- wpływ chorób i substancji psychoaktywnych na grafizm
 • Znaki ostrzegawcze w piśmie

Programy szkoleń dostosowujemy do Państwa potrzeb. Każde nasze szkolenie jest bogate pod względem praktycznym. Przykładowe programy szkoleń grafologicznych znajdują się w zakładce kursy grafologii, jak również na http://www.grafologia.net.pl/

Z naszych szkoleń skorzystali już m.in. pracownicy placówek administracji państwowej i publicznej. Zapraszamy!