Tel. 604 112 788
Centrum Szkoleniowe Ekspertyza Dokumentów

Zapraszamy na szkolenie z grafologii:

Autentyczność podpisów i dokumentów - wykrywanie fałszerstw

Cel szkolenia: zdobycie umiejętności wykrywania cech świadczących o fałszerstwie podpisów oraz dokumentów, zapoznanie z zasadami postępowania w przypadku podejrzenia fałszerstwa oraz procedurami służącymi ujawnieniu fałszerstwa

Szkolenie przeznaczone dla: osób odpowiedzialnych za przyjmowanie i weryfikację dokumentów, pracowników banków, urzędów, biur kredytowych, policjantów, prawników itp.

Program:

 • Podstawy identyfikacji człowieka na podstawie rękopisu
 • Podpisy i ich rodzaje
 • Metody fałszowania podpisów
 • Cechy podpisów sfałszowanych
 • Specyfika badań paraf i podpisów skróconych
 • Rodzaje i techniki fałszerstw dokumentów
 • Kserokopia dokumentu – zagrożenia
 • Metody badawcze stosowane w kryminalistycznych badaniach pisma i podpisów
 • Omówienie katalogu cech pisma ręcznego stosowanego w badaniach
 • Dobór materiału porównawczego
 • Wpływ czynników egzogennych i endogennych na grafizm
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia lub ujawnienia fałszerstwa
 • Fałszerstwo dokumentu w świetle prawa
 • Grafologia - cechy osobowości a  pismo
 • Część praktyczna - analiza podpisów sfałszowanych

Opcjonalne poszerzenie programu szkolenia:

 • Typy pisma i ich znaczenie w psychologii
 • Wybór środka piszącego – co mówi o piszącym
 • Podpisy in blanco
 • Pieczątki i pieczęcie
 • Pismo patologiczne
 • Możliwości określania wieku pisma i podpisu
 • Elementy pisma fałszerzy w piśmie i podpisach nieautentycznych
 • Bazgroły konferencyjne - co mówią o nas
 • Fałszerstwo dowodu osobistego

Prowadzący: biegły z zakresu kryminalistycznych badań pisma ręcznego i psychologii pisma, wykonujący ekspertyzy dla organów ścigania oraz sądów, wieloletni praktyk i wykładowca grafologii.

Miejsce szkolenia: w siedzibie Zamawiającego (np. Warszawa, Poznań, Łódź itd.) lub Wrocław

Czas szkolenia: jeden dzień

Koszt: do ustalenia

Zapraszamy do kontaktu!  Agnieszka Rapak - tel. 604 112 788

Zapraszamy również na szkolenia z zakresu:

 • Autentyczność dokumentów
 • Badanie podpisów - cechy fałszerstwa podpisów
 • Grafologia I i II stopień
 • Grafologia w rekrutacji
 • Grafologia kryminalistyczna
 • Patologia pisma- wpływ chorób i substancji psychoaktywnych na grafizm
 • Znaki ostrzegawcze w piśmie

Programy szkoleń dostosowujemy do Państwa potrzeb. Każde nasze szkolenie jest bogate pod względem praktycznym. Przykładowe programy szkoleń grafologicznych znajdują się w zakładce kursy grafologii, jak również na http://www.grafologia.net.pl/

Z naszych szkoleń skorzystali już m.in. pracownicy placówek administracji państwowej i publicznej. Zapraszamy!

Opinie o szkoleniu: Autentyczność dokumentów i podpisów

 • Ze szkolenia najlepiej zapamiętałam cechy fałszerstwa podpisów i dowodów osobistych. Polecam to szkolenie, ponieważ jest bardzo przydatne, pomogło mi zwracać uwagę na istotne szczegóły.

Anna - dział kredytów

 • Szkolenie spełniło moje oczekiwania pod względem merytorycznego przygotowania trenera oraz przykładów fałszerstw. Zdobytą wiedzę na pewno wykorzystam w swojej pracy.

Jowita - kierownik ds. weryfikacji

 • Szkolenie Autentyczność dokumentów okazało się dla naszego działu bardzo dużą pomocą. Dzięki temu zespół wie na co zwracać uwagę przy przyjmowaniu dokumentów. Nauczyliśmy się dostrzegać sygnały fałszerstwa dowodów tożsamości oraz podpisów, bardzo polecam. Na pewno jeszcze skorzystamy z innych szkoleń.

Magdalena - kierownik sekcji

 • Polecam szkolenie z fałszerstwa dokumentów u P. Agnieszki Rapak. Program zajęć pomógł nam wzmóc czujność na najczęstsze metody podrabiania pisma ręcznego oraz dowodów osobistych. Co ważne na szkoleniu mogliśmy zobaczyć przykłady podrobionych dokumentów.

Joanna - branża telekomunikacyjna

 • Do najmocniejszych stron szkolenia zaliczam dużo oryginalnych przykładów i zdjęć fałszerstw. Najlepiej zapamiętałem zabezpieczenia dowodów osobistych.

Marek - konsultant ds. weryfikacji

 • Program szkolenia był bardzo dobrze przygotowany. Wiedza przekazana została ze swobodą i jasnością przekazu. Prowadząca uświadomiła nam jak niebezpieczne jest podpisywanie dokumentów za kogoś.

Janusz - branża telekomunikacyjna

 • Trener przekazywał wiedzę w sposób spójny i logiczny. Mocną stroną szkolenia były również ćwiczenia oraz przykłady podrobionych dokumentów.

Krystyna - specjalista ds. weryfikacji